ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 333
Ημερομηνία εγγραφής : 30/10/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΓΙΑ - ΛΑΡΙΣΑΣ    Τ.Κ. : 40003   Πόλη :ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. ιατρείου : 2494024562    Κινητό τηλ. : 6978432361
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by