ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 300
Ημερομηνία εγγραφής : 25/4/2005
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 3    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421308509    Κινητό τηλ. : 6977417962
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :joandental@yahoo.gr
 

Προβολή ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by