ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 113
Ημερομηνία εγγραφής : 18/9/1981
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 145    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422021127    Κινητό τηλ. : 6973246829
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by