ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 327
Ημερομηνία εγγραφής : 31/8/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ    Τ.Κ. :    Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τηλ. ιατρείου : 2421085566    Κινητό τηλ. : 6978949834
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :balabanistasos@yahoo.com
 

Προβολή ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by