ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 331
Ημερομηνία εγγραφής : 18/9/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΗ 28    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421037921    Κινητό τηλ. : 6972721992
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :k.karageorgiou@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by