ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΑΤΣΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 360
Ημερομηνία εγγραφής : 8/4/2020
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 139    Τ.Κ. : 37100   Πόλη :ΑΛΜΥΡΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2422024024    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by