ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 249
Ημερομηνία εγγραφής : 11/9/2000
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ    Τ.Κ. : 37002   Πόλη :ΣΚΙΑΘΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2427024300    Κινητό τηλ. : 6974848376
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :vbozas@otenet.gr
 

Προβολή ΜΠΟΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by