ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 268
Ημερομηνία εγγραφής : 4/11/2002
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ    Τ.Κ. : 38500   Πόλη :ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2425031203    Κινητό τηλ. : 6945267319
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :elenboura@yahoo.com
 

Προβολή ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by