ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 155
Ημερομηνία εγγραφής : 17/4/1986
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ 32    Τ.Κ. : 38445   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421068819    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by