ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 144
Ημερομηνία εγγραφής : 18/2/1985
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΕΘΝ.ΑΓΩΝ. 53Α    Τ.Κ. : 38445   Πόλη :Ν.ΙΩΝΙΑ
Τηλ. ιατρείου : 2421067878    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nickboutinas@gmail.com
 

Προβολή ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by