ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 328
Ημερομηνία εγγραφής : 6/9/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 5    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421104534    Κινητό τηλ. : 6972632566
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :con_nikolaou@yahoo.gr
 

Προβολή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by