ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 280
Ημερομηνία εγγραφής : 18/1/2004
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 289    Τ.Κ. : 38222   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421047347    Κινητό τηλ. : 6972758580
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :sofia.ntina7@gmail.com
 

Προβολή ΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by