ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 419
Ημερομηνία εγγραφής : 03/02/2017
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 229    Τ.Κ. :    Πόλη :Βόλος
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6949304393
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :dentxk90@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by