ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΟΡΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 422
Ημερομηνία εγγραφής : 26-6-2017
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 2    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421021070     Κινητό τηλ. : 6978916336
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :morali_athanasia@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by