ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 211
Ημερομηνία εγγραφής : 16/4/1994
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421025175    Κινητό τηλ. : 6974979232
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :endoel@otenet.gr
 

Προβολή ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by