ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 272
Ημερομηνία εγγραφής : 4/3/2003
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421037500    Κινητό τηλ. : 6974487582
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :panagiotidoustella@yahoo.com
 

Προβολή ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by