ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 365
Ημερομηνία εγγραφής : 5/1/2009
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 227    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421059882    Κινητό τηλ. : 6972872630
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by