ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 197
Ημερομηνία εγγραφής : 11/6/1991
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 18-ΙΑΣΟΝΟΣ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421026800    Κινητό τηλ. : 6972990254
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :paportho@gmail.com
 

Προβολή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by