ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 301
Ημερομηνία εγγραφής : 4/5/2005
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 3    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421308509    Κινητό τηλ. : 6979674454
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by