ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 291
Ημερομηνία εγγραφής : 15/9/2004
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ    Τ.Κ. : 37006   Πόλη :ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΠΗΛΙΟΥ
Τηλ. ιατρείου : 2423055444    Κινητό τηλ. : 6973018263
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :billpapadi@yahoo.gr
 

Προβολή ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by