ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 240
Ημερομηνία εγγραφής : 5/5/1999
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 54    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421036343    Κινητό τηλ. : 6973607430
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :lena.antonopoulou1@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by