ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 135
Ημερομηνία εγγραφής : 20/3/1984
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ    Τ.Κ. :    Πόλη :
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :kikpap1@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by