ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΦΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 424
Ημερομηνία εγγραφής : 29/6/2018
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΒΑΚΧΟΥ 18-ΑΛΥΚΕΣ     Τ.Κ. :    Πόλη : ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421088208    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :sophie-fika@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by