ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 423
Ημερομηνία εγγραφής : 11/4/2018
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΡΑΗ 30    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421029193    Κινητό τηλ. : 6936599872
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ak_voulgarakis@yahoo.gr
 

Προβολή ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by