ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 157
Ημερομηνία εγγραφής : 23/5/1986
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 17    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421037340    Κινητό τηλ. : 6972898799
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :papadiotis66@gmail.com
 

Προβολή ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by