ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΠΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 425
Ημερομηνία εγγραφής : 11/09/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 37 Ν.ΙΩΝΙΑ    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6980092628
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :mddr.bokoschristos@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by