ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΟΠΗ ΑΛΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 428
Ημερομηνία εγγραφής : 13/12/2018
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 18Α     Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421101080    Κινητό τηλ. : 6948448156
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :alinaki73@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by