ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΜΠΟΥΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 150
Ημερομηνία εγγραφής : 21/8/1985
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421032222 ή 14784    Κινητό τηλ. : 6946501094
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by