ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 205
Ημερομηνία εγγραφής : 12/8/1993
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ 1    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421028328    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ranpapak@otenet.gr
 

Προβολή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by