ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΤΣΑΚΑΛΕΑ-ΦΑΠΠΑ ΜΑΡΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 431
Ημερομηνία εγγραφής : 24/1/2019
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 61    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421033173    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :maratsf_freiburg@yahoo.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by