ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 432
Ημερομηνία εγγραφής : 11/2/2019
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΘ.ΓΑΖΗ 159    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031831    Κινητό τηλ. : 6979202739
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ar.chri@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by