ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΣΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 429
Ημερομηνία εγγραφής : 02/01/2019
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 89    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421029501    Κινητό τηλ. : 6989634590
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :ckaslas85@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by