ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : ΑΜ 437
Ημερομηνία εγγραφής : 23/12/2019
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΚΛΑΒΑΝΗ 30    Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421102229    Κινητό τηλ. : 6987585873
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by