ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 335
Ημερομηνία εγγραφής : 22/11/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 96    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421050801    Κινητό τηλ. : 6945069451
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :fofipap81@yahoo.com
 

Προβολή ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by