ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 315
Ημερομηνία εγγραφής : 16/3/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΤΟΠΑΛΗ 56    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421025540 2425031219    Κινητό τηλ. : 6973307330
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :hrisapashaloudi@hotmail.com
 

Προβολή ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by