ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 224
Ημερομηνία εγγραφής : 22/7/1996
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης : ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 30    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421035924    Κινητό τηλ. : 6944674436
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :arispisiotis@yahoo.gr
 

Προβολή ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by