ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 302
Ημερομηνία εγγραφής : 30/5/2005
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 83    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 24210 21139    Κινητό τηλ. : 6939100500
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :elinadent03@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by