ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 269
Ημερομηνία εγγραφής : 2/12/2002
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΟΥ 69    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421071007    Κινητό τηλ. : 6944221811
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :smilesvi@otenet.gr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by