ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 213
Ημερομηνία εγγραφής : 23/3/1995
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 19    Τ.Κ. : 38443   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421080221    Κινητό τηλ. : 6936481010
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΠΟΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by