ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 441
Ημερομηνία εγγραφής : 27/10/2020
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 83    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421028850    Κινητό τηλ. : 6955642798
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :evkarakitsiou@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by