ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΠΟΡΤΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 339
Ημερομηνία εγγραφής : 2/3/2007
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΣΟΥΡΠΗ    Τ.Κ. : 37008   Πόλη :ΣΟΥΡΠΗ
Τηλ. ιατρείου : 2422031580    Κινητό τηλ. : 698721642
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :christos.portotasis@gmail.com
 

Προβολή ΠΟΡΤΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by