ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 171
Ημερομηνία εγγραφής : 7/1/1988
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. : 37003   Πόλη :ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2424022862    Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by