ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΡΑΜΠΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 295
Ημερομηνία εγγραφής : 28/3/2005
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 323    Τ.Κ. : 38446   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421060911    Κινητό τηλ. : 6975745741
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΡΑΜΠΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by