ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 111
Ημερομηνία εγγραφής : 19/5/1981
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΙΩΛΚΟΥ 13-ΕΡΜΟΥ    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421022795    Κινητό τηλ. : 6944886674
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :yannisvagdoutis@yahoo.gr
 

Προβολή ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by