ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΡΟΜΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 91
Ημερομηνία εγγραφής : 20/11/1978
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. : 37400   Πόλη :ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2428076155    Κινητό τηλ. : 6973796856
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΡΟΜΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by