ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 444
Ημερομηνία εγγραφής : 24.3.2021
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. :    Πόλη :
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. : 6976888717
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :athanasiakokkali7@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by