ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 201
Ημερομηνία εγγραφής : 26/8/1992
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : Σπυρίδη 3    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421031318    Κινητό τηλ. : 6932371348
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :nroumbos@otenet.gr
 

Προβολή ΡΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by