ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 349
Ημερομηνία εγγραφής : 3/1/2008
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2    Τ.Κ. : 37500   Πόλη :ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
Τηλ. ιατρείου : 2425022403    Κινητό τηλ. : 6973346202
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :msaranti2@gmail.com
 

Προβολή ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by