ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΣΙΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 256
Ημερομηνία εγγραφής : 4/9/2001
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : ΓΑΛΛΙΑΣ 10    Τ.Κ. : 38221   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421034023    Κινητό τηλ. : 6972311304
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΣΙΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by