ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 329
Ημερομηνία εγγραφής : 6/9/2006
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση : 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22    Τ.Κ. : 38333   Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου : 2421033234    Κινητό τηλ. : 6945902025
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :
 

Προβολή ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by